Miniatuurautobeurs

Miniatuurauto.nl ruilbeurs in ……….

Algemene informatie
Datum :
Locatie :
Openingstijden : van 10:00 tot 15:00
Entree 12 jaar +: € 2,00 per persoon
Entree < 12 jaar : € 0,00 per persoon
Parkeren : € 2,00
Trein : stopt op 500 meter de beurs
Bus : stopt op 200 mtr bij de beurs
Overige :
Deelnemers
Open voor deelnemers 08.00
Tafelhuur :
– 2 meter x 0,80 € 25,00 Member € 12,50
– 4 meter x 0,80 € 50,00 Member € 25,00
– 6 meter x 0,80 € 75,00 Member € 60,00
Reserveren x
 1. De regels zijn van toepassing op de beurzen georganiseerd door Miniatuurauto.nl Bezoekers en deelnemers aanvaarden dit reglement.
 2. Kinderen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 3. In het beursgebouw en op de terreinen van het beursgebouw is roken verboden.
 4. De organisatie van de beurs noch haar vertegenwoordigers noch de eigenaar van het gebouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die voorkomt uit gebeurtenissen tijdens de beurzen.
 5. Bezoekers en deelnemers volgen de aanwijzingen van de organisatie op.
 6. Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Deelnemers aan de beurs zijn verplicht hun afval mee te nemen.
 7. Diefstal wordt gemeld aan de politie. De overtreder betaald €181,- voor te maken kosten + de schade aan de eigenaar van de goederen. De overtreder wordt de toegang ontzegd.
 8. Bij particuliere deelnemers dient tenminste 50% van het aanbod niet meer regulier verkrijgbaar te zijn via normale kanalen.
 9. Het is niet toegestaan  een lege tafel te gebruiken zonder toestemming van de organisatie.
 10. Deelnemers dienen de bevestiging van betaling en deelname uitgeprint bij zich te hebben.
 11. Deelnemers zijn verplicht de tafel tot 14:30 uur gevuld te houden. Na dit tijdstip mag er ingepakt gaan worden. Deelnemers mogen niet voor 15:00 uur de beurs verlaten tenzij in overleg met de organisatie anders is bepaald.
 12. Het is deelnemers niet toegestaan om extra tafels, stellages, displays of ander presentatiemateriaal naast de door deelnemer gehuurde tafel te plaatsen.
 13. Displays, stellages en andere presentatiemateriaal dat op tafels wordt geplaatst dient veilig en stabiel te staan. De maximumhoogte is 100cm gerekend vanaf de tafel. Zulks ter beoordeling van de organisatie of brandweer.
 14. Het is toegestaan  geopende dozen / bakken onder de tafel te plaatsen, echter niet naar voren in het gangpad.
 15. Nooddeuren, nooduitgangen en paden mogen niet geblokkeerd worden.
 16. Het staat de beursorganisatie vrij om een deelnemer of bezoeker de toegang tot de beurs te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 17. Parkeren alleen op de daarvoor bestemde en door de organisatie aangewezen plaatsen.
 18. Laden en lossen alleen op de daarvoor bestemde zones. Parkeren is hier niet toegestaan.
 19. Deelnemers ontvangen 2 deelnemersbadges, per extra 2 meter 1 badge extra.
 20. In alle geschillen beslist de organisatie. De uitspraak hiervan is bindend.